Điểm bán Khương Thảo Đan tại Huyện Mỹ Đức - Hà Nội

Điểm bán Khương Thảo Đan tại Huyện Mỹ Đức - Hà Nội


***Quan trọng: hãy đọc chính xác là Khương Thảo Đan Gold (hoặc đưa ảnh này) khi đến nhà thuốc để mua được sản phẩm chính hãng. Nhà thuốc in đậm và có ⭐ là chắc chắn có hàng

1. Thị trấn Đại Nghĩa

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
Cổng Bệnh ViệnQuầy thuốc số 05 120v0963 399 122

2. Xã Hợp Tiến

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
Cầu Dậm Hợp TiếnQuầy thuốc Hồng Vân - Cầu Dậm ⭐ 30v120v024 3388 5835
Chợ Vài Hợp ThanhQuầy thuốc số 08 30v120v0336 268 099
La Đồng Hợp TiếnQuầy thuốc Hồng Vân - La Đồng 30v120v024 3200 2067

3. Xã Phù Lưu Tế

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
Chợ Phù Lưu TếQuầy thuốc Kim Cúc 30v120v0979 541 366
Ngã 3 Phù Lưu TếQuầy thuốc Hồng Vân - Phù Lưu Tế 30v120v024 3373 4119

4. Xã Hợp Thanh

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
Ngã 3 Chợ VàiQuầy thuốc Hồng Vân - Chợ Vài ⭐ 30v120v0912 303 700

5. Xã Hương Sơn

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
Đục Khê Hương SơnQuầy thuốc Hồng Vân - Hương Sơn ⭐ 30v120v024 3293 9105
Đội 12, Hương SơnQuầy thuốc Thiên Minh 30v120v0972 130 689
Hội XáQuầy thuốc Duy Nam 120v0987 335 915

6. Xã Phúc Lâm

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
Cầu Phúc LâmQuầy thuốc Hồng Vân - Phúc Lâm ⭐ 30v120v024 3300 6112

7. Xã Đại Hưng

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
Hà Xá Đại HưngQuầy thuốc Hồng Vân - Viện Hà ⭐ 30v120v024 3373 4189

8. Xã Xuy Xá

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
Ngã 3 Xuy XáQuầy thuốc Hồng Vân - Chợ Lai ⭐ 30v120v024 6666 8818

9. Xã An Phú

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
Đồi Dùng An PhúQuầy thuốc Hồng Vân - An Phú 30v120v024 3200 5218

10. Xã Tuy Lai

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
Bờ Si Tuy LaiQuầy thuốc Hồng Vân - Tuy Lai ⭐ 30v120v024 3200 0766

11. Xã An Mỹ

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
Kinh Đào An MỹQuầy thuốc Hồng Vân - Kinh Đào ⭐ 120v024 3201 1880