Điểm bán Khương Thảo Đan tại Huyện Mỹ Đức - Hà Nội

Điểm bán Khương Thảo Đan tại Huyện Mỹ Đức - Hà Nội

***Quan trọng: hãy đọc chính xác là Khương Thảo Đan (hoặc đưa ảnh này) khi đến nhà thuốc để mua được sản phẩm chính hãng

1. Xã Hương Sơn

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
Đội 12, Hương SơnQuầy thuốc Thiên Minh ⭐ 30v0972 130 689
Xóm 12, Đục Khê, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà NộiQuầy Thuốc PPH ⭐ 30v0964 255 655
Đục Khê Hương SơnQuầy thuốc Hồng Vân - Hương Sơn ⭐ 120v024 3293 9105

2. Xã Phù Lưu Tế

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
Ngã 3 Phù Lưu TếQuầy thuốc Hồng Vân - Phù Lưu Tế ⭐ 120v024 3373 4119
Chợ Phù Lưu TếQuầy thuốc Kim Cúc 30v120v0979 541 366

3. Thị trấn Đại Nghĩa

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
Tế Tiêu, Thị Trấn Đại Nghĩa, Mỹ Đức, Hà NộiQuầy Thuốc Số 1 ⭐ 120v0382 568 985

4. Xã An Phú

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
Đồi Dùng An PhúQuầy thuốc Hồng Vân - An Phú ⭐ 120v024 3200 5218

5. Xã Xuy Xá

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
Ngã 3 Xuy XáQuầy thuốc Hồng Vân - Chợ Lai ⭐ 120v024 6666 8818

6. Xã An Mỹ

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
Kinh Đào An MỹQuầy thuốc Hồng Vân - Kinh Đào ⭐ 120v024 3201 1880

7. Xã Đại Hưng

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
Hà Xá Đại HưngQuầy thuốc Hồng Vân - Viện Hà ⭐ 120v024 3373 4189

8. Xã Phúc Lâm

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
Cầu Phúc LâmQuầy thuốc Hồng Vân - Phúc Lâm ⭐ 120v024 3300 6112

9. Xã Hợp Tiến

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
Cầu Dậm Hợp TiếnQuầy thuốc Hồng Vân - Cầu Dậm ⭐ 120v024 3388 5835
Cầu Dậm Hợp TiếnQuầy thuốc số 19 120v0973 278 246

10. Xã Hợp Thanh

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
Ngã 3 Chợ Vài Hợp ThanhQuầy thuốc Hồng Vân - Chợ Vài 120v0912 303 700