Điểm bán Khương Thảo Đan tại Huyện Phú Xuyên - Hà Nội

Điểm bán Khương Thảo Đan tại Huyện Phú Xuyên - Hà Nội

***Quan trọng: hãy đọc chính xác là Khương Thảo Đan (hoặc đưa ảnh này) khi đến nhà thuốc để mua được sản phẩm chính hãng

1. Xã Phúc Tiến

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
Phố Guột Phúc TiếnQuầy thuốc số 02 ⭐ 30v0984 869 835
Cổ Chế Phúc TiếnQuầy thuốc Phú Đức 30v120v0989 653 823
Cổ Chế Phúc TiếnQuầy thuốc Thanh Vinh 30v120v0974 563 863

2. Xã Đại Xuyên

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
Cầu Giẽ Đại XuyênQuầy thuốc số 12 30v120v0342 110 767

3. Xã Phú Túc

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
Chợ Phú TúcQuầy thuốc Doàn ⭐ 30v0349 597 833
Chợ Phúc Túc, Phú Túc, Phú Xuyên, Hà NộiQuầy thuốc Hồng Vân - Phú Túc ⭐ 120v024 3200 5879

4. Xã Tri Thủy

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
Vĩnh Ninh, xã Tri ThủyQuầy thuốc Thanh Vân 30v120v0379 614 286

5. Xã Hoàng Long

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
Đồng Vàng Hoàng LongQuầy thuốc Hồng Vân - Đồng Vàng ⭐ 120v0333 337 690
Chợ Đồng Vàng Hoàng LongQuầy thuốc Quang Khải 30v120v0399 345 556

6. Thị trấn Phú Xuyên

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
Chợ Lịm TT Phú XuyênQuầy thuốc Trần Thị Chuông 30v120v024 3385 7323
Cổng bệnh viện Phú XuyênNhà thuốc Tú Anh 30v120v0985 139 673

7. Xã Khai Thái

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
Vĩnh Hạ Khai TháiQuầy thuốc Kim Hằng ⭐ 30v0967 941 316

8. Xã Hồng Thái

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
Duyên Trang Hồng TháiQuầy thuốc Phạm Thị Liền ⭐ 120v0383 826 866

9. Xã Minh Tân

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
Chợ Bái Minh TânQuầy thuốc số 27 ⭐ 120v024 3360 9266